В момента сте тук: Начало Начало Новини
Новини
Четвъртък, 26 Октомври 2017г. 14:04ч.

Европрейски проект за ново работно място

От Arcotrade Ltd.

“Аркотрейд” ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проект Договор № BG05M9OP001-1.003-2026-C01- “Нови възможности за работа в Аркотрейд ЕООД”

На 18.07.2017 г. “Аркотрейд” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Одобрения проект е на обща стойност 94 370.24 лева, от които 82 764,70 лв. европейско и 14 605,54лв. национално съфинансиране. Субсидията е 100%

“Аркотрейд” ЕООД ще реализира настоящия проект, който предвижда:

Провеждане на интервюта и наемане на неактивни лица за период от 12 месеца;

Създаването на подходящи условия за извършването на професионалните задължения на новонаетите лица чрез оборудването на новите работни места.

Реализацията на проекта ще има изяло положително въздействие върху представителите на целевите групи. В резултат на професионалния опит, който ще получат, наетите лица ще придобият нови умения, които ще ги направят по-адаптивни към пазара на труда и в дългосрочен план ще бъдат полезни за по-активното им участие в него. Успешното осъществяване на проекта ще доведе до осигуряване на трайна заетост, повишаване на доходите, икономическата активност и социалната им интеграция. Създавайки нови работни места, проектът ще спомогне за преодоляване на безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда.

Начало на проекта: 18.07.2017г.

Край на проекта: 17.1.2019г.

Тази година, фирма АРКОТРЙД ЕООД взе участие в Шестата Благотворителна кампания под надслов „С обич на децата в памет на Бащите Герои“.

Организатори на събитието бяха Синдикалната Федерация на служителите в МВР Варна, Военно-морско училище „Никола Й. Вапцаров” и Синдикатът на служителите в Затворите в България, които за шеста поредна година проведоха благотворителна кампания в подкрепа на децата и семействата на загиналите и пострадали при и по повод изпълнение на служебния си дълг служители от структурите в гр. Варна на Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието и Министерство на отбраната.

Кампанията тази година се състоя от два детски благотворителни концерта и футболен турнир на малки вратички под патронажа на Варненския и Великопреславски Митрополит Йоан, средствата от които ще отидат за подпомагане на децата и семействата на загиналите и пострадали служители на назованите структури.

Участието на АРКОТРЕЙД ЕООД в тази благородна кауза е в съответствие със социално отговорната мисия на компанията.

SMOOTH с гордост обяви, че техният клиент CIFTSAN спечели награда на форума "WORLD LABEL AWARDS" в Амстердам. Етикетът е отпечатан на машината за висок печат SPM-340LR. Всички печатни преси в CIFTSAN, Турция, са доставени от SMOOTH. Наградата е доказателство, че качеството на печат на машините SMOOTH е съизмеримо с водещите световни производители на печатни машини.

Повече информация можете да прочетете в приложената статия.

На 06.07.2015 министър Божидар Лукарски посети Аркотрей ЕООД с цел да се запознае с един пример за успешна инвестиция с подкрепата на ОП Конкурентноспособност за периода 2007-2013 г., довела до повишаване на производствения капацитет и завоювяне на нови пазарни позиции.

Министърът привества успеха ни и дискутира проблемите на малкия бизнес в България, които все още са пречка за по-бързото ни развитие.

Започна третата глобална седмица на ООН за безопасност на движението по пътищата. "Спаси живота на децата!" е мотото на кампанията, в рамките на глобалната инициатива, която се провежда от 4 до 10 май. Фокусът тази година е безопасността на децата. Кампанията подкрепят Българският Червен кръст, Съюзът на българските автомобилисти, Министерството на образованието и науката, областните управители, дирекция "Вероизповедания" към Министерския съвет.

„Аркотрейд“ предлага на вниманието на своите пратньори светлоотразители, подходящи за дигитален и ситопечат на промоционална цена 1.50 лв. без ДДС до 15.05.2015.

Страница 1 от 2